HR Podrška

Kompletno nova paleta usluga u našoj ponudi.

Fleksibilna, konkretna i praktična HR podrška, baš onakva kakva vam je potrebna i to baš kada i koliko vam je potrebna. Metodologija rada proverena i potvrđena kroz primenu u brojnim međunarodnim i domaćim kompanijama.

Koncept koji integriše globalne trendove, lokalne zakone i specifičnu realnost Vaše kompanije bez unapred pripremljenih rešenja.

Partnerski pristup tokom čitavog procesa, od analize potreba, preko razvoja i uvođenja konkretnih alata i rešenja, uz kontinualnu podršku u meri u kojoj vi to zahtevate.

Za koga?

Idealno rešenje za sve kompanije koje iz bilo kojeg razloga (još) nemaju sektor za ljudske resurse (HR sektor) a imaju potrebe za onim što on radi. Idealno rešenje za mikro, mala, pa i srednja preduzeća jer ne generiše dodatne troškove zapošljavanja, a rešava sve što je potrebno. Idealno rešenje za sve kompanije koje već imaju HR sektor, ali im je ipak potrebna kratkotrajna stručna podrška u personalu (strategijska, organizaciona, pravna, razvojna…)

Usluge:

Strategija, Organizaciona podrška, Pravna podrška, Kompenzacije i benefiti, Razvoj, Ostalo
Strategija
 • Razvoj formalne HR strategije u skladu sa poslovnom strategijom kompanije i razvojnim planovima.
 • HR planiranje, definisanje kvalitativnih i kvantitativnih segmenata zapošljavanja i podrška u njihovoj realizaciji.
 • Postavljanje Comp&Ben strategije u skladu sa HR strategijom i relevantnim tržišnim kretanjima.
 • Razvoj željenog sistema vrednosti u skladu sa vizijom, misijom i strategijom kompanije i kreiranje kodeksa poslovnog ponašanja
Organizaciona podrška
 • Organizacija i sistematizacija. Razvoj i implementacija u skladu sa Zakonom o radu
 • Restruktuiranje. Procena stanja, priprema planova restruktuiranja i podrška u sprovođenju u skladu sa Zakonom o radu
 • Profili radnih mesta/poslova. Postavljanje sistema i podrška u sprovođenju
 • Definisanje KPI za svaku poziciju
Pravna podrška
 • Kolektivni ugovori i pravilnici o radu. Priprema, prilagođavanje, uvođenje u praksu, saveti.
 • Personalna administracija – razvoj tailor made formi za ugovore, anekse, odluke u skladu sa politikom kompanije i Zakonom o radu.
 • Interne procedure personalne administracije. Razvoj u skladu sa politikom kompanije i Zakonom o radu
 • Mogućnost preuzimanja organizacije administrativnih poslova iz oblasti radnih odnosa (priprema i štampa ugovora, aneksa, odluka…)
Kompenzacije i benefiti
 • Budžetiranje i praćenje. Postavljanje standarda i razvoj formulara.
 • Novčani i ne-novčani sistem motivacije. Razvoj sistema za sve grupe zaposlenih
 • Procedure. Razvoj internih C&B procedura u skladu sa politikom kompanije i Zakonom o radu
 • Job Grading. Postavljanje sistema procene pozicija uključujući interni i eksterni job matching
Razvoj
 • Performance Management. Razvoj koncepta, obuka ključnih ljudi, podrška u uvođenju i primeni.
 • Talent Management. Sistemski pristup identifikaciji, razvoju i vezivanja najtalentovanijih zaposlenih za kompaniju
 • Razvojni planovi. Uspostavljanje sistema, procedura i kontinualna podrška u sprovođenju
 • Planiranje karijere. Definisanje karijernih planova za različite grupe poslova i razvoj sistematskog individualnog planiranja karijere
 • Succession planning. Sistematsko planiranje i razvoj potencijalnih naslednika za sve ključne pozicije u kompaniji
 • Razvoj sistema internih obuka i obuka kadrova za njihovo sprovođenje.
Ostalo
 • Sistem upravljanja vremenom. Postavljanje sistema radnog vremena i odsustvovanja uključujući smenski rad
 • Interni sistem komunikacije. Razvoj prigodnog sistema komunikacije prema zaposlenima uključujući sve raspoložive kanale
 • HR sistem izveštavanja. Definisanje standarda redovnog izveštavanja HR prema menadžmentu kompanije

Kako to uopšte radi?

Vrlo jednostavno. Zamislite da imate tim iskusnih profesionalaca sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ljudskih resursa, razvoja zaposlenih, finansija, prava, koučinga, poslovne administracije… Sve ih imate i oni rade za Vas. Ali, samo kada i koliko Vam treba. A nikog od njih ne morate da zaposlite, niti obezbedite prostor za njih, kompjutere, telefone… Vaše je samo da pozovete, pošaljete zahtev ili zakažete sastanak i njihovo znanje i stručnost postaju Vaši koliko god je potrebno.

Šta možete da dobijete?

 • Bolju komunikaciju
 • Bolju organizaciju
 • Veću motivaciju zaposlenih
 • Više vremena
 • Povećanu produktivnost
 • Veći profit.

Šta možete da izgubite?

 • Ništa.
Verujemo da je jasno, ali ipak za svaki slučaj… Na ovaj način imate:
 • Neuporedivo manje troškove nego da zapošljavate osobe za sve ove pozicije
 • Manje troškove čak i od plate, poreza i doprinosa jednog iole kvalitetnog HR profesionalca
 • Neuporedivo veću sigurnost, bazu znanja i resursa na raspolaganju nego što je ima bilo koji pojedinac
 • Maksimalnu isplativost jer plaćate samo za konkretne rezultate (nema pauza, praznog hoda…)
 • Maksimalnu kontrolu troškova jer plaćate samo za ono što Vam stvarno treba
Na ovaj način nemate:
 • Potrebu da trošite vreme i finansije na oglašavanje i selekciju zaposlenih za sve ili neke od pozicija pokrivenih ovim paketom
 • Nikakvu administraciju oko obračuna plata, godišnjih odmora… koje biste imali u slučaju da sami zapošljavate ove pozicije