Mogućnosti veštine prodaje

 Kome je obuka namenjena?

 • Zaposlenima u sektoru prodaje na svim nivoima, jer je dobro funkcionisanje cele prodajne strukture od presudne važnosti za uspešno poslovanje kompanije
 • Zaposlenima u ljudskim resursima, kako bi na pravi način sagledali rešenja u sektoru prodaje
 • Zaposlenima u sektorima istraživanja i razvoja, proizvodnje i marketinga – kako bi bila uspostavljena efikasna povratna sprega sa sektorom prodaje
 • Top menadžmentu, naročito učesnicima u kreiranju targeta prodaje
 • Vlasnicima i deoničarima – u cilju analize sopstvenog sektora prodaje, kao i u cilju pomoći pri donošenju strateških odluka u vezi sa ukupnim nastupom na tržištu
 • Vlasnicima i zaposlenima u malim i srednjim preduzećima – u cilju aktiviranja maksimuma sopstvenog prodajnog potencijala
 • Svima onima koji razumeju da je glavni brend u svakom prodajnom portfoliju – prodavac

Mogućnosti veštine prodaje • Mentor Education

 Sadržaj

 • Da li je prodaja ultimativni stres, i da li se prodavac rađa ili postaje?
 • Prisutnost na terenu
 • Važnost komunikacije, uključujući i jasno izveštavanje
 • Pravilna analiza izveštaja, kao ključ fokusiranja i uštede svih resursa
 • Njihova veličanstva – target i motivacija; šta je to “prodajni momenat”
 • Značaj imidža brenda/firme/prodavca
 • Transformacija tržišta u skladu sa sopstvenim ciljevima

 Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Sagledaćete u detalje “prodajni momenat” u kome se Vaša kompanija nalazi, kao i svaki od nivoa sektora prodaje zasebno
 • Razumećete i maksimizirati domete sadašnje postavke prodaje u okviru sopstvene kompanije
 • Uočićete slabe tačke sadašnje organizacije prodaje, kao i mogućnosti i pravce daljeg razvoja
 • Napravićete balans u koordinaciji između različitih nivoa u prodajnoj strukturi, kao i različitih sektora u okviru sopstvene organizacije – što će doprineti racionalizaciji resursa i unapređenju prodaje
 • Posmatraćete elemente iz domena prodaje koji utiču na Vaš stres na kvalitetniji način, a time ih i uspešno rešavati u daljem radu