Centar za poslovni konsalting i edukaciju

Internacionalni centar za poslovni konsalting i edukaciju Mentor P lus od 2004. godine predstavlja referentnu adresu i sinonim kvaliteta u oblasti treninga i razvoja zaposlenih u Srbiji i regionu. Od svog osnivanja, aktivno sa rađujemo sa međunarodnim i lokalnim kompanijama u sferama konsaltinga, fasilitacije, dizajna originalnih obuka i teambuilding programa, njihove kompletne organizacije i realizacije.

Po zahtevu i u skladu sa potrebama klijenata, organizovali smo i realizova li obuke za grupe od 5 do 70 ljudi, sa jednim ili više trenera, na srpskom i engleskom jeziku, u Srbiji i inostranstvu. Sve njih karakterišu veoma visoke ocene i zadovoljstvo učesnika, kao i njihovih pretpostavljenih, o čemu svedoče mnoge Reference i dugo godišnje uspešne saradnje. Dosadašnji rezultati i aktuelni svetski trendovi potvrđuju da su ovakve obuke neophodan alat svakoj kompaniji koja pretenduje na lidersko mesto na tržištu i razume da njena snaga i kvalitet prvenstveno leži u ljudima koji u njoj rade i nivou znanja i veština koje oni poseduju.

Međunarodni sertifikati i članstva (The Chartered Institute of Personnel and Development (CAIPD London), Kepner & Tregoe K&T Management Development Institute (MDI Austria), PMI) obogaćeni ličnim i iskustvima i znanjima oko 10.000 polaznika naših obuka, predavanja i različitih edukativnih programa širom Srbije i Evrope, garancija su da znamo i da možemo da budemo Vaš pouzdan partner i konsultant u svim poslovnim izazovima.

Koncept i metodologija

Mi ne verujemo u “one size fits all” pristup. Umesto unapred pripremljenih i gotovih rešenja, želimo da čujemo klijentove potrebe i očekivanja. Tek i isključivo na osnovu njih, razvijamo originalne razvojne programe koji uključuju praktična i odmah primenjiva znanja i veštine, postižući tako konkretne i merljive rezultate u kratkom roku.

Kombinacija dinamičnih vežbi, praktičnih primera iz međunarodne i domaće prakse, stu dija slučaja i simulacija, role play metodologije, prezentacija, diskusija, upitnika, individualnog i grupnog rada garantuje zanimljiv i interaktivan način unapređenja produktivnosti i ključnih parametara poslovanja.
Učesnici imaju priliku da na interesantan način steknu nove veštine ili obnove konkretna znanja, dobiju priliku da ih na licu mesta isprobaju, vežbaju i primene i usvoje preporuke kako da ih dalje koriste i razvijaju.
U zavisnosti od potreba, mogućnosti i ciljeva mogu da se realizuju u formi poludnevnih, jednodnevnih, dvodnevnih ili višednevnih programa, kombinacijom indoor i outdoor varijanti, gde, uz edukaciju, vrhunske trenere i moguće teambuilding aktivnosti, obezbeđujemo i kompletnu logistiku.

Razvoj zaposlenih

Razvoj zaposlenih je od kritičnog i suštinskog značaja za svaku kompaniju koja želi da ostane konkurentna u današnjem ekstremno kompetitivnom okruženju. Programi koje sprovodimo fokusiraju se na razvoj zaposlenih za njihove trenutne pozicije i pripremu za buduće uloge i odgovornosti. To su razne vrste obuka, radionica, teambuilding aktivnosti i različiti programi od jednosatnih koučinga do višemesečnih trening akademija. Sve što je u datom trenutku, od strane kompanije i uz našu preporuku, prepoznato kao potrebno i odgovarajuće za potrebe konkretnog klijenta.

Obuke

Primarni aspekt našeg poslovanja su in house , kompanijski treninzi koji se u potpunosti “kroje” prema potrebama i zahtevima klijenata i u njima učestvuje isključivo personal jedne kompanije. Kao takvi, obezbeđuju zaista maksimalne rezultate, jer se sadržaj treninga, primeri iz prakse, kao i termin, mesto i način održavanja obuke, prilagođavaju klijentu. Metodološki i konceptualno, naše obuke se dizajniraju, razvijaju i realizuju u skladu sa najvišim standardima i najnovijim saznanjima iz oblasti menadžmenta i profesionalne edukacije. Treninzi imaju dinamičnu interaktivnu strukturu sa naglaskom na praktičnom radu i uvežbavanju realnih situacija sa ciljem sticanja ili dodatnog usavršavanja znanja, veština i tehnika. Teme obuka su neiscrpne i obrađuju se u skladu s potrebama klijenta.

Koučing

Profesionalno vođen koučing je izuzetno efektivna tehnika ličnog i profesionaln og razvoja koja se sve češće koristi pre svega zbog individualnog pristupa i u cilju oslobađanja punog potencijala osobe Bilo da se radi o identifikaciji i razvoju sopstvenih talenata, proceni i unapređenju individualnih performansi, pomaganju stručnjacima da razviju veštine rada sa ljudima, donesu odluke o daljim koracima u karijeri, obezbeđivanju refleksije o zahtevima nove pozicije, prevazilaženju konflikta ili nerazumevanja sa šefom, kolegama ili klijentima, definisanju prioriteta, efektivnijem korišćenju vremena, postizanju ili održavanju balansa poslovnog i privatnog života, smanjenju stresa… ili nekoj drugoj temi ili potrebi, koučing predstavlja najbolju i minimalnu investiciju koja donosi maksimalne rezultate. U zavisnosti od potreba i teme, koučing može trajati jedan ili više susreta (sesija).

Trening akademije

Razvojni dugotrajni programi sastavljeni od više modula koji u svom kompletnom obimu po red obuka uključuju i koučing, kontinuirano praćenje , dodatne aktivnosti i konsalting. U praksi dokazani kao najbolji i najisplativiji način investiranja u zaposlene i dugoročni uspeh kompanije.

Teambuilding

Zabavan, edukativan i efektivan način da se unaprede ili učvrste međuljudski odnosi, ojača timski duh, prevaziđu nesuglasice, postigne bolje razumevanje između sektora, olakša uvođenje i prihvatanje promena, pronađu kreativna rešenja za poslovne izazove… Može biti organizovan u okviru konkretne teme, može biti usmeren na upoznavanje kompanijskih vrednosti, sa ciljem da se kroz njega dođe do određenih odgovora ili samo u svrhu zbližavanja ljudi i postizanja bolje atmosfere u timu. Može kombinovati indoor i outdoor aktivnosti, za manje ili veće grupe zaposlenih, uz našu punu ili delimično pokrivenu logistiku. Razlozi za organizaciju mogu biti različiti, kao i program, tema, lokacija, trajanje i način rada. Ako shvatate da je team building više od odlaska u kafanu ili obične rekreacije i želite stvarno trajne rezultate, kontaktirajte nas za više informacija.

Konsalting

Sektor konsaltinga olakšava poslovanje kompanijama bilo koje veličine jer obezbeđuje praktičnu podršku baš kada, baš kako i baš koliko je potrebno u konkretnim situacijama. Usluge koje nudimo fokusiraju se na podršku klijentima u unapređenju efikasnosti i efektivnosti njihovog poslovanja, internih procesa i produktivnosti uz korišćenje postojećih resursa. Praktična realizacija je u formi fasilitacije internih događaja i HR podrške u širem smislu pri čemu trajanje, dinamiku i obim definiše klijent u skladu sa svojim potrebama i ciljevima. Poseban segment predstavlja podrška neprofitnim organizacijama i institucijama u okviru kojeg se moderni menadžment principi prilagođavaju njihovim specifičnostima a funkcionisanje unapređuje i podiže na viši nivo.

Fasilitacija

Fasilitacija potiče od latinske reči facilis što znači olakšati. Ako želite da vaši sastanci, konferencije i okupljanja budu produktivniji, svi učesnici angažovaniji u diskusijama i posvećeniji dogovorima, vreme iskorišćeno na najbolji mogući način, timski rad i saradnja podignuti na viši nivo fasilitacija je pravo rešenje. Danas mnogi ljudi znaju mnoge stvari, ali vrlo malo ljudi ume da ta znanja i veštine usaglasi, koordinira, uveća... Objektivna, neutralna i profesionalna fasilitacija uz pravilno korišćenje alata, procesa i tehnika pravi ogromnu razliku i vrlo lako potencijalni neuspeh pretvara u potpuni uspeh.

HR podrška

Nudimo idealno rešenje za sve kompanije koje iz bilo kojeg razloga nemaju sektor za ljudske resurse a potreban im je, kao i za one kojima je, uz postojeći HR sektor, potrebna kratkotrajna stručna podrška u personalu (strategijska, organizaciona, pravna, razvojna…). Zamislite da imate tim iskusnih profesionalaca sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ljudskih resursa, razvoja zaposlenih, finansija, prava, koučinga, poslovne administracije… Sve ih imate i oni rade za vas. Ali, samo kada i koliko vama treba. A nikog od njih ne morate da zaposlite, niti obezbedite prostor za njih, kompjutere, telefone… Vaše je samo da pozovete, pošaljete zahtev ili zakažete sastanak i njihovo znanje i stručnost postaju vaši koliko god je potrebno. Koncept koji integriše globalne trendove, lokalne zakone i specifičnu realnost Vaše kompanije.

Razvojni programi za neprofitne organizacije i institucije

Višegodišnje iskustvo u radu sa i u nevladinim organizacijama i saradnja sa lokalnim samoupravama i institucijama na različitim nivoima omogućilo nam je direktan uvid u specifičnosti rada i potreba. Kao rezultat toga, nastala je ova kompletno nova dimenzija našeg rada. Programi u ovoj oblasti prilagođeni su upravljanju, vrednostima i načinu rada ovih organizacija i institucija i koncipirani sa ciljem da olakšaju integraciju i primenu poslovnih veština i procesa. Kontaktirajte nas za više informacija.