CENTAR ZA POSLOVNI KONSALTING I EDUKACIJU

Vi u svetu ili svet kod Vas - izbor je Vaš!

Internacionalni centar za poslovni konsalting i edukaciju Mentor Plus od 2004. godine predstavlja referentnu adresu i sinonim kvaliteta u oblasti treninga i razvoja zaposlenih u Srbiji i regionu. Od svog osnivanja, aktivno sarađujemo sa međunarodnim i lokalnim kompanijama u sferama konsaltinga, fasilitacije, dizajna originalnih obuka i teambuilding programa, njihove kompletne organizacije i realizacije.

Po zahtevu i u skladu sa potrebama klijenata, organizovali smo i realizovali obuke, za grupe od 5 do 70 ljudi, sa jednim ili više trenera, na srpskom i engleskom jeziku, u Srbiji i inostranstvu. Sve njih karakterišu veoma visoke ocene i zadovoljstvo učesnika, kao i njihovih pretpostavljenih, o čemu svedoče mnoge Reference i dugogodišnje uspešne saradnje. Dosadašnji rezultati i aktuelni svetski trendovi potvrđuju da su ovakve obuke neophodan alat svakoj kompaniji koja pretenduje na lidersko mesto na tržištu i razume da njena snaga i kvalitet prvenstveno leži u ljudima koji u njoj rade i nivou znanja i veština koje oni poseduju.

Međunarodni sertifikati i članstva (The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD London), Kepner & Tregoe (K&T), Management Development Institute (MDI Austria), PMI…) obogaćeni ličnim i iskustvima i znanjima oko 10.000 polaznika naših obuka, predavanja i različitih edukativnih programa širom Srbije i Evrope, garancija su da znamo i da možemo da budemo Vaš pouzdan partner i konsultant u svim poslovnim izazovima.

KONCEPT I METODOLOGIJA

Mi ne verujemo u “one size fits all” pristup.

Umesto unapred pripremljenih i gotovih rešenja, želimo da čujemo klijentove potrebe i očekivanja. Tek i isključivo na osnovu njih, razvijamo originalne razvojne programe koji uključuju praktična i odmah primenjiva znanja i veštine, postižući tako konkretne i merljive rezultate u kratkom roku.

Kombinacija dinamičnih vežbi, praktičnih primera iz međunarodne i domaće prakse, studija slučaja i simulacija, role play metodologije, prezentacija, diskusija, upitnika, individualnog i grupnog rada garantuje zanimljiv i interaktivan način unapređenja produktivnosti i ključnih parametara poslovanja.

Učesnici imaju priliku da na interesantan način steknu nove veštine ili obnove konkretna znanja, dobiju priliku da ih na licu mesta isprobaju, vežbaju i primene i usvoje preporuke kako da ih dalje koriste i razvijaju. U zavisnosti od potreba, mogućnosti i ciljeva mogu da se realizuju u formi poludnevnih, jednodnevnih, dvodnevnih ili višednevnih programa, kombinacijom indoor i outdoor varijanti, gde, uz edukaciju, vrhunske trenere i moguće teambuilding aktivnosti, obezbeđujemo i kompletnu logistiku.

RAZVOJ ZAPOSLENIH

Razvoj zaposlenih je od kritičnog i suštinskog značaja za svaku kompaniju koja želi da ostane konkurentna u današnjem ekstremno kompetitivnom okruženju.

Programi koje sprovodimo fokusiraju se na razvoj zaposlenih za njihove trenutne pozicije i pripremu za buduće uloge i odgovornosti. To su razne vrste obuka, radionica, teambuilding aktivnosti i različiti programi od jednosatnih koučinga do višemesečnih trening akademija. Sve što je u datom trenutku, od strane kompanije i uz našu preporuku, prepoznato kao potrebno i odgovarajuće za potrebe konkretnog klijenta.

OBUKE

Primarni aspekt našeg poslovanja su in-house, odnosno, kompanijski treninzi koji se u potpunosti “kroje” prema potrebama i zahtevima klijenata i u njima učestvuje isključivo personal jedne kompanije. Kao takvi, obezbeđuju zaista maksimalne rezultate, jer se sadržaj treninga, primeri iz prakse, kao i termin, mesto i način održavanja obuke, prilagođavaju klijentu.
Metodološki i konceptualno, naše obuke se dizajniraju, razvijaju i realizuju u skladu sa najvišim standardima i najnovijim saznanjima iz oblasti menadžmenta i profesionalne edukacije. Treninzi imaju dinamičnu interaktivnu strukturu sa naglaskom na praktičnom radu i uvežbavanju realnih situacija sa ciljem sticanja ili dodatnog usavršavanja znanja, veština i tehnika. Teme obuka su neiscrpne i obrađuju se u skladu s potrebama klijenta. Više o tome na Razvoj zaposlenih/Obuke

KOUČING

Profesionalno vođen koučing je izuzetno efektivna tehnika ličnog i profesionalnog razvoja koja se sve češće koristi pre svega zbog individualnog pristupa i u cilju oslobađanja punog potencijala osobe.
Bilo da se radi o identifikaciji i razvoju sopstvenih talenata, proceni i unapređenju individualnih performansi, pomaganju stručnjacima da razviju veštine rada sa ljudima, donesu odluke o daljim koracima u karijeri, obezbeđivanju refleksije o zahtevima nove pozicije, prevazilaženju konflikta ili nerazumevanja sa šefom, kolegama ili klijentima, definisanju prioriteta, efektivnijem korišćenju vremena, postizanju ili održavanju balansa poslovnog i privatnog života, smanjenju stresa…ili nekoj drugoj temi ili potrebi, koučing predstavlja najbolju i minimalnu investiciju koja donosi maksimalne rezultate.
U zavisnosti od potreba i teme, koučing može trajati jedan ili više susreta (sesija). Više o tome na Razvoj zaposlenih / Koučing

TRENING AKADEMIJE

Razvojni dugotrajni programi sastavljeni od više modula, koji u svom kompletnom obimu pored obuka uključuju i koučing, kontinuirano praćenje, dodatne aktivnosti i konsalting. U praksi dokazani kao najbolji i najisplativiji način investiranja u zaposlene i dugoročni uspeh kompanije.
Više o tome na Razvoj zaposlenih / Trening akademije

TEAMBUILDING AKTIVNOSTI

Zabavan, edukativan i efektivan način da se unaprede ili učvrste međuljudski odnosi, ojača timski duh, prevaziđu nesuglasice, postigne bolje razumevanje između sektora, olakša uvođenje i prihvatanje promena, pronađu kreativna rešenja za poslovne izazove… Može biti organizovan na konkretnu temu, može biti usmeren na upoznavanje kompanijskih vrednosti, sa ciljem da se kroz njega dođe do određenih odgovora ili samo u svrhu zbližavanja ljudi i postizanja bolje atmosfere u timu.
Može kombinovati indoor i outdoor aktivnosti, za manje ili veće grupe zaposlenih, uz našu punu ili delimično osiguranu logistiku. Razlozi za organizaciju mogu biti različiti, kao i program, tema, lokacija, trajanje i način rada.
Ako shvatate da je team building više od odlaska u kafanu ili obične rekreacije i želite stvarno trajne rezultate, kontaktirajte nas za više informacija.

KONSALTING

Sektor konsaltinga olakšava poslovanje kompanijama bilo koje veličine jer obezbeđuje praktičnu podršku baš kada, baš kako i baš koliko je potrebno u konkretnim situacijama.
Usluge koje nudimo fokusiraju se na podršku klijentima u unapređenju efikasnosti i efektivnosti njihovog poslovanja, internih procesa i produktivnosti uz korišćenje postojećih resursa.

Praktična realizacija je u formi fasilitacije internih događaja i HR podrške u širem smislu pri čemu trajanje, dinamiku i obim definiše klijent u skladu sa svojim potrebama i ciljevima.

Poseban segment predstavlja podrška neprofitnim organizacijama i institucijama u okviru kojeg se moderni menadžment principi prilagođavaju njihovim specifičnostima a funkcionisanje unapređuje i podiže na viši nivo.

Fasilitacija

Fasilitacija potiče od latinske reči “facilis” što znači olakšati.
Ako želite da vaši sastanci, konferencije i okupljanja budu produktivniji, svi učesnici angažovaniji u diskusijama i posvećeniji dogovorima, vreme iskorišćeno na najbolji mogući način, timski rad i saradnja podignuti na viši nivo – fasilitacija je pravo rešenje. Danas mnogi ljudi znaju mnoge stvari, ali vrlo malo ljudi ume da ta znanja i veštine usaglasi, koordinira, uveća…
Objektivna, neutralna i profesionalna fasilitacija uz pravilno korišćenje alata, procesa i tehnika pravi ogromnu razliku i vrlo lako potencijalni neuspeh pretvara u potpuni uspeh.
Više o tome Konsalting / Fasilitacija

HR podrška

Nudimo idealno rešenje za sve kompanije koje iz bilo kojeg razloga nemaju sektor za ljudske resurse a potreban im je, kao i za one kojima je, uz postojeći HR sektor, potrebna kratkotrajna stručna podrška u personalu (strategijska, organizaciona, pravna, razvojna…).
Zamislite da imate tim iskusnih profesionalaca sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ljudskih resursa, razvoja zaposlenih, finansija, prava, koučinga, poslovne administracije… Sve ih imate i oni rade za vas. Ali, samo kada i koliko vama treba. A nikog od njih ne morate da zaposlite, niti obezbedite prostor za njih, kompjutere, telefone… Vaše je samo da pozovete, pošaljete zahtev ili zakažete sastanak i njihovo znanje i stručnost postaju vaši koliko god je potrebno. Koncept koji integriše globalne trendove, lokalne zakone i specifičnu realnost Vaše kompanije.
Više o tome Konsalting/HR support

Razvojni programi za neprofitne organizacije i institucije

Višegodišnje iskustvo u radu sa i u nevladinim organizacijama i saradnja sa lokalnim samoupravama i institucijama na različitim nivoima omogućilo nam je direktan uvid u specifičnosti rada i potreba. Kao rezultat toga, nastala je ova kompletno nova dimenzija našeg rada.
Programi u ovoj oblasti prilagođeni su upravljanju, vrednostima i načinu rada ovih organizacija i institucija i koncipirani sa ciljem da olakšaju integraciju i primenu poslovnih veština i procesa. Kontaktirajte nas za više informacija.