Nabavka kao temelj poslovanja

 Kome je obuka namenjena?

 • Zaposlenima u sektoru prodaje na svim nivoima, jer je dobro funkcionisanje cele prodajne strukture od presudne važnosti za uspešno poslovanje kompanije
 • Zaposlenima u ljudskim resursima, kako bi u detalje sagledali rešenja u sektoru nabavke
 • Zaposlenima u sektoru finansija, kako bi na pravi način napravili povratnu spregu sa sektorom nabavke
 • Top menadžmentu trgovinskih preduzeća, zato jer nabavka predstavlja de facto prvi korak u lancu njihovog poslovanja
 • Top menadžmentu preduzeća van sektora trgovine, naročito učesnicima u kreiranju budžeta za nabavku
 • Vlasnicima i deoničarima – u cilju analize sopstvenog sektora nabavke, kao i u cilju pomoći pri donošenju strateških odluka u vezi sa ukupnim nastupom na tržištu
 • Vlasnicima i zaposlenima u malim i srednjim preduzećima, zato što se malim koracima na veoma širokom polju nabavke može učiniti nemerljiv doprinos racionalizaciji poslovanja
 • Svima onima koji bi želeli da proniknu u detalje razlike između nabavke i šopinga
 •  

 

Nabavka kao temelj poslovanja • Mentor Education

 Sadržaj

 • Vi ste presudna karika u procesu trgovine, budite zvezda
 • Ključne reči: poverenje i meritokratija; jedan ekspert vredi više od deset rotacija
 • Nabavka nije šoping
 • Trgovinska preduzeća i ostale delatnosti – sličnosti i razlike
 • Rang lista prioriteta kao okvir za pravilno poslovanje
 • Jednostavnost (brzina) i transparentnost u odlučivanju
 • Značaj podrške nabavci (još malo o brzini)
 • (Ne)vidljiva moć Paretovog principa
 • Dobre i loše strane izveštaja
 • Značaj redovnog “češljanja” asortimana
 • Svilena rukavica i čelična pesnica, doslednost kao kriterijum (i do koje mere)
 • Moralne scile i haribde, da li su svi dobavljači ravnopravni?
 • Ne zaboravite: Vi ste presudna karika u procesu trgovine

 Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Uvidećete uska grla u trenutnoj postavci sektora nabavke
 • Identifikovaćete mogućnosti za unapređenje procesa
 • Uočićete potencijale za ostvarenje ušteda
 • Učvrstićete svoju komunikaciju sa dobavljačima
 • Steći ćete poverenje u svoje odluke, kao i u odluke drugih činilaca u procesu
 • Naučićete kako da uočite i oslobodite “zarobljene” resurse koji su se vremenom stvorili