PREZENTACIONE VEŠTINE

Kome je obuka namenjena?

 • Svima koji, prateći svetske aktuelnosti, znaju da vešto prezentovanje ideja i stavova u mnogome može pomoći u sklapanju većih i manjih poslova i doprineti otvorenijem nastupu druge strane
 • Menadžerima i njihovim timskim kolegama koji su svesni odgovornosti za prenos činjenica, ideja i informacija u kratkoj i efektnoj formi
 • Liderima svih profila, vodjama timova i ljudima iz marketinga odgovornim za direktne kontakte sa klijentima, internu komunikaciju kao i što bolje predstavljanje svog posla i svoje kompanije izvan njenih zidova
 • Poslovnim ljudima i profesionalcima koji, znajući da imaju dobre ideje, žele da usavrše svoj nastup da bi oni koji donose odluke te ideje doživeli na pravi način i videli ih u što boljem svetlu
 • Svima koji znaju da, unapredjujući veštine svog prezentovanja, praktično otvaraju vrata daljeg napredovanja u privatnom i poslovnom životu

Sadržaj

 • Zašto prezentacija– Šta je to prezentacija i kada je koristiti? Zamke svake prezentacije kojih bi se trebalo čuvati.
 • Okruženje– Kako analizirati okruženje i pogoditi pravu stvar za dati auditorijum? Na šta se mora računati za vreme a šta se mora uzeti u obzir pre prezentacije?
 • Odabir opcija– Ko je najbolji izbor za prenos poruke? Kako preneti poruku? Kada?
 • Organizovanje informacija i vršenje selekcije– Kako odabrati najefektnije informacije? Kako ih oblikovati i iskoristiti za postizanje cilja?
 • Prezentaciona tehnika– Šta čini uspešnu prezentaciju? Kako govoriti i kako se ponašati? Šta činiti, a šta izbegavati?
 • Audio-vizuelna pomagala– Namena i primena A/V pomagala? Kako ih od tehničke smetnje pretvoriti u svoje pomoćnike?
 • Pitanja– Značaj njihovog anticipiranja. Kada i kako ih uključiti u toku prezentacije? Šta uraditi kada ne znate odgovor?
 • Neverbalna komunikacija tokom prezentacije– Značaj onoga što ne izgovorite. Kako iskoristiti govor tela da pojačate poruku? Položaj, kretanje, kontakt očima, refleksne radnje.

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Kroz vežbe i praktične savete naucicete šta je srž dobre prezentacije i kako da na nezaboravan i efektan način ubedite klijente i šefove u ono što želite
 • Savladaćete veštine koje će neminovno poboljšati Vaš profesionalni i privatni imidž i otvoriti Vam vrata poslovnog uspeha
 • Upoznaćete se s namenom i primenom audio-vizuelnih pomagala i naučiti kako ih pretvoriti u Vašeg partnera
 • Saznaćete kako da doskočite nezgodnoj publici, i na koji način da najbolje predstavite sebe i svoj posao
 • Kroz sve bolje nastupe rašće i Vaše samopouzdanje. Sigurni u sebe i svoje kompetencije, sve više ćete zračiti pozitivnom energijom. Videvši da verujete u sebe i drugi će verovati u Vas!

Dužina trajanja obuke

 • 2 dana