POSLOVNA KOMUNIKACIJA

Kome je obuka namenjena?

 • Svima koji znaju da kvalitet odnosa koje imamo u životu duboko određuje i sam naš život, kao i da je poslovna komunikacija danas jedno od najvažnijih oružja uspeha i bolje efikasnosti
 • Poslovnim ljudima i perspektivnim profesionalcima koji, gradeći svoju karijeru, svakoga dana potvrđuju mišljenje o važnosti kvalitetne komunikacije
 • Menadžerima svih nivoa koji su u stalnoj interakciji sa svojim timovima i poslovnim partnerima, te žele da unaprede svoje komunikacione veštine u cilju postizanja boljih rezultata
 • Liderima svih profila koji su svesni da su međuljudski odnosi ponekad pola odradjenog posla, a da je profesionalna i korektna komunikacija unutar kompanije odraz njene ozbiljnosti i poruka poslata konkurenciji
 • Svima koji, gledajući svet oko sebe, shvataju da danas često nisu najuspešniji oni koji su završili najviše škole, nego upravo oni koji su dobri komunikatori.

Sadržaj

 • Principi komunikacije i njene metode – Šta je to proces komunikacije i kako mu pristupiti? Šta nas najčešće ometa u komuniciranju i kako se izboriti s tim? Najvažniji aspekti uspešne komunikacije.
 • Neverbalna komunikacija– Čime sve čovek komunicira? Kako prepoznati signale? Govor tela – kako ga razumeti i kako mu odgovoriti?
 • Verbalna komunikacija– Kako reći pravu stvar u pravom trenutku? Znacaj intonacije i boje glasa. Značaj pitanja i povratne reakcije. Prezentacija – kako na najbolji način predstaviti svoje ideje i stavove?
 • Slušanje – Slušate li aktivno ili pasivno? Kako čuti i razumeti i ono što nije izrečeno? Važnost pažljivog slušanja.
 • Pisana komunikacija– Od čega je sastavljena uspešna pisana poruka? Konkretnost i jasnoća pisane komunikacije – kako pisati razumljivo i zavrediti odgovor? Elementi i primeri pisane komunikacije. Prednosti i mane e-maila – kako iskoristiti njegov potencijal i zaobići zamke?
 • Komunikacija s klijentima– Po čemu nas ljudi cene, po čemu mi prosudjujemo druge? Kako pristupiti kojem tipu klijenta i dobiti šta želimo?

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Usavršićete veštine poslovne komunikacije i unaprediti medjuljudske odnose kako na svom radnom mestu tako i van njega
 • Shvativši značaj interpersonalne komunikacije naučićete kako je na najbolji način iskoristiti za ostvarenje ciljeva i postizanje boljih rezultata
 • Kroz vežbe i praktične primere razvićete sposobnost razumevanja neverbalnih signala koje svi šaljemo i spoznati važnost pažljivog slušanja
 • Razvijajući snažan i profesionalan imidž više ćete ceniti sebe a tada će i drugi više ceniti Vas, jer bez dobre komunikacije uspeh i nije pravi uspeh, ali poraz itekako jeste

Dužina trajanja obuke

 • 2 dana