PRODUKTIVNI SASTANCI

Kome je obuka namenjena?

 • Poslovnim ljudima koji su svesni da je sastanak, kao veoma bitan segment poslovne komunikacije, upravo orudje uspeha današnjeg profesionalca
 • Menadžerima na svim nivoima kojima sastanci postaju svakodnevnica, hteli to ili ne
 • Liderima svih profila koji sastanke moraju voditi, učiniti ih potrebnim i korisnim svojim timovima i iz njih izvući maksimalnu produktivnost i konkretna rešenja
 • Svima koji smatraju većinu sastanaka “nužnim zlom” a svesni njihove važnosti žele da kroz njih poboljšaju svoje poslovne rezultate
 • Onima koji žele da se izvuku sa svakog sastanka, ali i onima koji ni jedan ne propuštaju

Sadržaj

 • Sastanci danas– Kada su zaista potrebni? Kako ih organizovati? Kako realno postaviti očekivanja a postići i više od toga? Kako zaista upregnuti sastanke da rade za Vas? Test: trenutno stanje sastanaka.
 • Cilj i organizacija sastanka– Mora li svaki sastanak imati unapred zadani cilj? Šta podrazumeva priprema sastanka? Postoje li opšta pravila? Kako se od pasivnog slušaoca pretvoriti u aktivnog učesnika? Test: poznavanje metodologije sastanaka.
 • Elementi sastanka– Kada i kako započeti sastanak i kako ga voditi do kraja? “Presipanje iz šupljeg u prazno” i kako to izbeći? Kako izvući maksimum, doneti konkretne odluke i postići dogovor? Zaključivanje sastanka i pisanje zapisnika.
 • Vreme i trajanje sastanka– Koje je najbolje vreme za sastanak? Kako uspeti održati što kraći a što produktivniji sastanak? Kako znati izdvojiti bitne od nebitnih stvari i usmeriti sastanak u dobrom pravcu?
 • Tipovi sastanaka i učesnika– razliciti tipovi sastanaka i način vodjenja sastanaka razlicitog tipa. Problematicni učesnici i kako sa njima izaći na kraj.

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Usavršićete veštine koje neproduktivne i besciljne sastanke pretvaraju u uspešne, konstruktivne i dinamične
 • Srušićete mit o dosadnim sastancima unapredjujući kroz njih komunikaciju svog tima i ostvarujući sve vecu efikasnost
 • Uštedećete i vreme i novac jer se sastanci Vašeg kolektiva više neće otezati u beskonačnost već će se na njima iznositi konkretni predlozi i donositi konačne odluke
 • Iako zvuči neverovatno, ali shvativši njihov značaj i uglavnom neiskorišćeni potencijal, možda ih i zavolite. Ako ne, bar ćete ih naučiti primenjivati onda kad je to zaista potrebno i na način koji osigurava uspeh na svim poljima života.

Dužina trajanja obuke

 • 1 dan