LIDERSKE VEŠTINE

 Kome je obuka namenjena?

 • Liderima i vođama timova koji su svesni da je za uspeh potrebno imati motivisane i posvećene ljude spremne da Vas slede u usponima i padovima
 • Iskusnim menadžerima koji znaju da je moguće postići više, ali shvataju da titula više nije dovoljan razlog da ih ljudi slede i da se autoritet gradi i održava stalnim usavršavanjem
 • Mladim menadžerima i perspektivnim profesionalcima koji žele da se nametnu kao lideri i maksimalizuju svoje šanse za uspeh
 • Nedavno unapređenima koji se prvi put suočavaju sa izazovima koje vođenje ljudi nosi sa sobom a imaju ambiciju da se na tim pozicijama duže zadrže
 • Svima koji žele da postanu vođe, a ne samo sledbenici

Sadržaj

 • Šta je to liderstvo i ko je lider?– Da li su nam lideri potrebni? Koja je njihova uloga? Liderski stilovi – prepoznajete li sebe u nekom?
 • Lider i/ili menadžer– Jesu li suprotnosti ili dve strane iste medalje? Da li je važnije biti lider ili menadžer? Da li ste Vi lider ili menadžer? Možete li biti oba u isto vreme?
 • Komunikacija i liderstvo– Lideri imaju one koji ih slede. Kako izgraditi autoritet i zaslužiti poštovanje svojeg tima? Kako ih uputiti kuda da idu i šta da rade? Praktične preporuke i saveti koji će Vam pomoći kako da navedete zaposlene da Vas slede i poštuju uvek i svuda.
 • Situaciono vođenje– Nije dovoljno biti lider samo ponekad i samo nekima, nego uvek i svima. Situacije i ljudi su različiti. Kako prilagoditi svoj liderski stil situaciji i osobi kako biste osigurali uspeh?
 • Motivacija– Svima je potreban motiv. Kako motivisati tim da zajedno idete ka većoj produktivnosti.? Kako saznati šta je njima potrebno i kako to iskoristiti u vođenju?
 • Delegiranje– Ne morate i ne možete sve sami, zato delegirajte. Koji deo posla možete prebaciti drugima, a koji ne? Kako to uraditi da Vi budete zadovoljni a oni kojima ste posao delegirali zahvalni?
 • Lider tima ili grupe pojedinaca– Kako da od mlake grupe nezainteresovanih pojedinaca napravite čvrst, kompaktan tim?

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Razumećete razliku liderstva i menadžmenta, njihovu povezanost i uticaj
 • Kroz praktične primere i vežbe uverićete se da je liderstvo veština koja se uči, te da njeno usavršavanje donosi zadovoljstvo i uspeh
 • Upoznaćete se sa različitim liderskim stilovima i u praktičnom radu vežbati njihovo prilagođavanje konkretnoj situaciji i osobama
 • Postaćete izvor inspiracije i motivacije ljudi koji rade za Vas i sa Vama što će neminovno unaprediti radnu atmosferu i rezultate
 • Kao i svaki dobar lider naučićete da se snaga i uspeh Vašeg vođenja meri snagom i uspehom onih koji Vas prate.

Dužina trajanja obuke

 • 2 dana