UPRAVLJANJE PROMENAMA

 Kome je obuka namenjena?

 • Menadžerima na svim nivoima koji žele da iniciraju promene ili uspešno vode svoje kompanije i timove kroz njih
 • Rukovodiocima koji nisu u situaciji da promene pokreću, ali se od njih očekuje da ih efikasno i efektivno realizuju
 • Profesionalcima koji se suočavaju sa izazovima pokretanja i/ili sprovođenja neophodnih promena a nisu sigurni na šta, kako i koliko da usmere svoje resurse
 • Svima koji shvataju da je ova oblast ključna za uspeh u današnjem turbulentnom svetu stalnih promena Sadržaj

 • Pojam i značenje promene i upravljanja promenama –  Šta je uopšte upravljanje promenama? Koji mu je cilj i kako se meri uspešnost?
 • Razumevanje ljudske reakcije na promenu – Nisu svi ljudi isti, ali postoje neki obrasci. Prepoznavanje tipičnih ponašanja. Kako ljudi najčešče reaguju na promenu i zašto to čine baš tako? Šta učiniti u vezi sa tim?
 • Praktični alat vođenja ljudi kroz promenu – Identifikacija tipičnih faza u suočavanju sa promenom. Kako prepoznati koju fazu? Šta činiti, a šta izbegavati u svakoj fazi?
 • Komunikacija promene – Vrlo često sam način komunikacije utiče na ishod promene. Šta, kada, kako i zašto reći?
 • Tri koraka upravljanja promenom – Da bi promena uspela, treba ljude pokrenuti iz postojeće situacije, provesti ih kroz manju ili veću turbulenciju i osigurati da nova postavka zaživi. Koje tehnike primeniti u kojem koraku ovog procesa?
 • Zainteresovane strane i njihov uticaj na promenu – Kako prepoznati ko sve i kakav interes i uticaj ima na promenu? Kako osigurati adekvatan pregled, praćenje i akcije prema svim zainteresovanima da bi promena uspela?

 Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Uverićete se da uspešno vođenje promena nije slučajnost, nego ozbiljna multidisciplinarna veština i dobiti ključne alate te veštine
 • Upoznaćete se sa velikim brojem praktičnih alata i tehnika upravljanja promenama i tako steći sigurnost i znanje da predstojeće promene na pravi način planirate, komunicirate i vodite do uspeha
 • Dobićete sistem koji garantuje sveobuhvatno praćenje svih aktera u promeni i daje mogućnost uticaja na sve njih
 • Imaćete priliku da tehnike odmah primenite na vašu konkretnu poslovnu situaciju i uverite se u delotvornost.

 

 Dužina trajanja obuke

1-2 dana