Upravljanje projektima

Kome je obuka namenjena?

 • Srednjim i Top menadžerima koji svakodnevno nose odgovornost za sebe i svoje timove u planiranju, uspešnom vođenju i realizovanju različitih projekata
 • Liderima i rukovodiocima pojedinih sektora koji, paralelno prateći mnogobrojne projekte, usmeravaju svoje zaposlene ka uspešnom završavanju istih i postizanju veće efikasnosti i boljih poslovnih rezultata
 • Poslovnim ljudima sa različitim iskustvima u vođenju projekata koji žele da unaprede svoje znanje, uvide šta sve mogu da poprave da bi njihovi projekti bili dobro pripremljeni, uspešno vođeni i u roku završeni
 • Svima koji žele da poboljšaju rezultate svoga rada, da smanje rizike koje svaki projekat nosi na najmanju moguću meru i da maksimalno povećaju šanse za uspeh.
 • Profesionalcima kojima svaki projekat predstavlja izazov kojeg se ne boje, jer upravljanje njima s pravom smatraju veštinom koja može da se nauči i usavrši

Sadržaj

 • Definicija projekta– Šta čini projekat? Koje korake koristiti u formiranju projekta?
 • Šta je to upravljanje projektima– Može li svako upravljati projektima? Funkcije upravljanja projektima. Faktori koji utiču na projekat i na koje projekat utiče.
 • Priprema projekta– Kako prognozirati uspeh projekta pre njegovog početka? Interno i eksterno okruženje i njihov uticaj na tok projekta. Kako postaviti ciljeve?
 • Organizacija i dinamika– Najčešći modeli organizovanja i njihove prednosti i mane. Trajanje projekta i njegova dinamika – kako to tačno odrediti? Kako prepoznati i rešiti sve potencijalne probleme sa rokovima? Obezbeđivanje optimalne količine svih potrebnih resursa i rešavanje svih potencijalnih problema sa rokovima.
 • Kalkulacija rizika– Kako pristupiti potencijalnim rizicima bez straha? Koje od njih uzeti u obzir, a koje ne? Model analize – koji je u datom slučaju najbolje koristiti?
 • Uticaj aktera i promena u projektu– Ko sve i na koji način utiče na realizaciju projekta? Da li su promene u projektu dozvoljene, kada i kako?
 • Praćenje budžeta– Šta je to budžet i kako ga pravilno iskalkulisati? Kako u svakom trenutku realizacije projekta znati da li sve teče po planiranom budžetu i koje korake preduzeti? Kako završiti projekat bez probijanja budžeta?

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Kroz praktične primere i mnogobrojne vežbe savladaćete veštine čija primena osigurava dobro planirane, u skladu sa budžetom i u roku realizovane projekte
 • Steći ćete primenjiva znanja koja dovode do maksimalnih rezultata i zadovoljstva šefova, kolega i klijenata
 • Otkriće Vam se tajni recepti uspešnog vođenja projekata i pravilnog korišćenja brojnih alata u cilju smanjenja poslovnih rizika i rešavanja potencijalnih problema
 • Naučićete da se svakom novom projektu radujete, doživljavajući ga kao novi izazov za sebe i svoj tim, kao mogućnost da još jednom dokažete svima da ni maksimum za Vas nije granica!

Dužina trajanja obuke

 • 2-3 dana