Motivacija i fidbek

 Kome je obuka namenjena?

 • Funkcionalnim rukovodiocima i projektnim menadžerima od kojih se očekuje da uz ograničene resurse postignu maksimum motivacije i rezultatata svojih timova
 • Vođama timova koji bi u svakodnevnoj interakciji trebalo da obezbede povratnu informaciju o načinu rada, pohvale i ukažu na oblasti za unapređenje
 • Članovima timova koji, iako nemaju formalnu vodeću poziciju, shvataju da mogu i žele da utiču na kolege kako bi i sebi i timu olakšali i obezbedili uspeh
 • Svima koji su u svom poslu usmereni na saradnju sa drugim ljudima i koji shvataju da samo uz dobru motivaciju i pravi fidbek mogu da ostvare sopstvene ciljeve

 Sadržaj

 • Motivacija i potrebe – Zašto bilo ko radi bilo šta? Šta motiviše, a šta demotiviše ljude? Kako to praktično iskoristiti?
 • Motivacioni potencijal – Najlakše je reći da je problem u drugima, ali da li je zaista? Koliko ja znam, mogu, umem da motivišem druge? Kako izgleda motivacioni govor?
 • Tipovi ličnosti i njihove potrebe za fidbekom – Koja je prava mera fidbeka? Kako je prepoznati? Kako prepoznati različite tipove i kako im pristupiti?
 • Praćenje rezultata, kontrola i fidbek – Previše kontrole, ali ni premalo, nije dobro. Kako pravilno povezati kontrolu i fidbek? Gde se najčešće greši i time nesvesno ubija motivacija?
 • Motivacioni i razvojni fidbek – Ne postoji pozitivan i negativan fidbek. Svaki je pozitivan ako se uputi na pravi način. Koje su razlike i koji je značaj oba tipa?
 • Preporuke za oba tipa fidbeka, algoritam konstruktivnog fidbeka
 • Pohvala – algoritam od 6 koraka – Ponekad je dovoljna jedna reč, ali ponekad bi trebalo posvetiti dovoljno vremena i prostora. Šta bi trebalo da ima, a šta da nema prava i iskrena pohvala?
 • Kritika – 3 nivoa, algoritmi korak po korak za svaki nivo – Kako izabrati pravu reakciju u zavisnosti od ozbiljnosti situacije? Šta i koliko reći i, još važnije, kada ućutati?

 Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Imaćete priliku da bolje razumete i analizirate potrebe za motivacijom i fidbekom ljudi koje vodite i sa kojima radite, kao i sopstvene kapacitete u toj oblasti
 • Uverićete se u neosporan značaj dobijanja i davanja povratne informacije, uvežbati prepoznavanje situacije kada i koje nivoe fidbeka bi trebalo primeniti
 • Dobićete niz praktičnih saveta i tehnika kako da efikasno i efektivno reagujete na različite poslovne situacije pomažući drugima da se razvijaju i istovremeno sami to činite na osnovu dobijenog i analiziranog fidbeka
 • Imaćete priliku da u sigurnom okruženju uvežbavate praktično proverene i potvrđene motivacione alate i tehnike davanja fidbeka
 

 Dužina trajanja obuke

 • 1-2 dana