TAKOĐE U PONUDI

Navedeni treninzi su se izdvojili kao posebno aktuelni i veoma traženi, zbog specifičnih tema koje obrađuju, ali to svakako nije sve.  U svetu oštre i dinamične konkurencije, ma koliko veliki i uspešni bili, moderna kompanija i poslovni čovek uvek ostavljaju otvorena vrata inovacijama i spremno prihvataju nove izazove iz kojih uče, rastu i razvijaju se.

Ono što savetujemo drugima, primenjujemo i na sebi. Osim spomenutih obuka, tu su i mnogi drugi programi, rađeni prema posebnim željama klijenata, a koji su se takođe pokazali veoma uspešnim do sada.

Vaše trening potrebe šire su i zahtevnije? Ili možda niste sigurni koja bi obuka bila najbolji odgovor na trenutnu situaciju? Zainteresovani ste za trening – jednodnevni ili višednevni, ili obuke od nekoliko modula za jednu ili više grupa svojih zaposlenih ili sebe lično? Ili koučing povodom konkretnih izazova sa kojima sa suočavate?
Spremni smo da vam pomognemo u celokupnom procesu i sa mrežom konsultanata i partnera u vrlo kratkom roku odgovorimo na sve Vaše zahteve i potrebe.

TEAMBUILDING AKTIVNOSTI

Zabavan, edukativan i efektivan način da se unaprede ili učvrste međuljudski odnosi, ojača timski duh, prevaziđu nesuglasice, postigne bolje razumevanje između sektora, olakša uvođenje i prihvatanje promena, pronađu kreativna rešenja za poslovne izazove… Može biti organizovan na konkretnu temu, može biti usmeren na upoznavanje kompanijskih vrednosti, sa ciljem da se kroz njega dođe do određenih odgovora ili samo u svrhu zbližavanja ljudi i postizanja bolje atmosfere u timu.

Može kombinovati indoor i outdoor aktivnosti, za manje ili veće grupe zaposlenih, uz našu punu ili delimično osiguranu logistiku. Razlozi za organizaciju mogu biti različiti, kao i program, tema, lokacija, trajanje i način rada.
Ako shvatate da je team building više od odlaska u kafanu ili obične rekreacije i želite stvarno trajne rezultate, kontaktirajte nas za više informacija.

RAZVOJNI PROGRAMI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE I INSTITUCIJE

Višegodišnje iskustvo rada u i sa nevladinim organizacijama i saradnja sa lokalnim samoupravama i insitucijama na različitim nivoima omogućilo nam je direktan uvid u specifičnosti rada i potreba.
Kao rezultat toga, nastala je ova kompletno nova dimenzija našeg rada.
Programi u ovoj oblasti prilagođeni su upravljanju, vrednostima i načinu rada ovih organizacija i institucija i koncipirani sa ciljem da olakšaju integraciju i primenu poslovnih veština i procesa. Kontaktirajte nas za više informacija.