Timski rad

Kome je obuka namenjena?

 • Širokom spektru poslovnih ljudi koji žele da unaprede svoje rezultate a svesni su da je to u današnje vreme skoro nemoguće bez saradnje i podrške tima sa kojim rade
 • Menadžerima svih nivoa odgovornim za vodjenje manjih ili većih timova, za stvaranje pozitivne atmosfere, dobre motivacije i plodne radne klime
 • Liderima i profesionalcima svih profila, svesnim da se njihov uspeh meri uspehom njihovog tima, i spremnim da ucine sve da od svog radnog okruženja stvore tim koji dobija, tim koji pobedjuje na svim poljima
 • Svima koji žele da unaprede saradnju sa ostalim kolegama i da zaraze sve pravim timskim duhom jer znaju da je najsladji uspeh upravo onaj kome se svi zajedno raduju

Sadržaj

 • Grupa i Tim– Isto ili ne? Šta je to što čini da neka grupa ljudi zaista postane tim? Može li tim postati grupa? Jeste li timski igrač?
 • Faze u razvoju tima– Kroz koje sve faze prolazi svaki tim? U kojoj se fazi razvoja nalazi Vaš tim? Šta konkretno uraditi da unapredite timski rad?
 • Uloge u timu– Kako prepoznati različite tipove ljudi i maksimalno iskoristiti njihove kvalitete? Kako sastaviti tim? Kako motivisati i voditi ljude ka vecoj produktivnosti? Može li lider biti timski igrač i zadržati svoj autoritet?
 • Konflikti u timu– Mogu li se izbeći? Kako ih prepoznati i kako im pristupiti? Kako ih uspešno rešavati?
 • Vodja tima– Šta je njegova uloga i koje veštine i znanja mora da poseduje i demonstrira.
 • Timska sinergija– Sila koja sve pokreće ili tačka na kojoj se sve lomi. Kako je stvoriti, održavati i razvijati?

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

 • Poneti pravim timskim duhom zarazićete i ostale koji možda nisu na taj nacin do sada razmišljali, a rezultati koji će brzo uslediti dodatno će motivisati Vaš tim
 • Naučićete kako da probudite i na najbolji način iskoristite radni potencijal sebe i svojih kolega, pretvorivši ih u timske igrače u cilju postizanja vrhunskih rezultata
 • Shvatičete da pravom i predanom timu ništa nije nemoguće, nijedan zadatak nije dovoljno težak i nijedna konkurencija ne predstavlja problem
 • Upoznaćete se s razlicitim fazama kroz koje svaki tim prolazi i prepoznavši fazu Vašeg sadašnjeg zajedničkog rada, naučićete kako unaprediti odnose unutar tima, kako se izboriti s mogućim konfliktnim situacijama i postati još efikasniji
 • Samo saznanje da se Vaš lični uspeh meri uspehom Vašeg tima postaće dovoljna provokacija da izgradite tim koji pobedjuje. Jer Vi želite biti pobednik, zar ne?

Dužina trajanja obuke

 • 1 ili 2 dana